СД   ИМКО-3

Всички програми в този сайт могат да се ползват само от структурите на МЗХ и фирмите поддържащи КВС!

       За контакти:  Tелефон(02) 877-70-40 и  GSM 0878727396

                   (телефон 02 877-70-40 не работи)

        УКАЗАНИЯ И ПРИМЕРНИ ТАБЛИЦИ  за създаване на файлове в единен формат с данни за споразумения по чл.37в, ал.2 от ЗСПЗЗ и разпределение по чл.37в,ал.3 от ЗСПЗЗ .  

       УКАЗАНИЯ И ПРИМЕРНИ ТАБЛИЦИ  за създаване на файлове в единен формат с данни за ползване на земеделски земи по чл.69, ал.1 и чл.70, ал.1 от ППЗСПЗЗ.  

 
       УКАЗАНИЯ за ПРЕДАВАНЕ на данни за СПОРАЗУМЕНИЯ в SHP формат в система FPZ2

      От тук можете да вземете някои от програмите, разработени от СД ИМКО-3, които се използват от общинските и областни служби по земеделие и от фирмите, поддържащи картите на възстановената собственост в извънселищните територии /КВС/.
 Вземете от тук¯

 

Система

Описание

От дата

RIPP

Регистър на имоти с промяна на предназначението – версия 1.0.11 - нова справка за МЗХ с участие на имоти - коригирана
(програмата е само за ОДЗ и МЗХ и не касае ОСЗ)

02.06.2017

DPF

Регистьр на държавния поземлен фонд (ДПФ) - версия 1.1.22
(програмата е само за ОДЗ и МЗХ и не касае ОСЗ)

13.05.2017

FRZPK

Регистър на зем. земи и гори /за ОСЗ/ - нова версия 13.2 от 19.07.2017 г.

Променен е списъка със служители на МЗХГ и ОДЗ подписващи решения   на ОСЗ,  в съответствие със заповед  РД09-543 /11.07.2017  на  Министъра  на  ЗХГ.  Във версията от 20.07.2017 г.  е променен и номера и датата на заповедтта в самите решения, което беше пропуснато във версията от 19.07.2017 г.  Във версията от 24.07.2017 г.  е оправена проверката на структурите на служебните номенкл.
Прочетете новостите за версията.

Версията касае: ВСИЧКИ, които не са я свалили.
Датата касае ОСЗ:   Раднево

22.08.2017
12:15 ч.

FRZ

Регистър на зем.земи и гори /за фирма/ - нова версия 10.7 от   17.05.2017  г.  -  МЗХ  става  МЗХГ

Прочетете новостите за версията.

Версията касае: ВСИЧКИ, които не са я свалили.
Датата касае:  "ГЕОКАДИНЖЕНЕРИНГ"  ООД

27.07.2017
14:00 ч.

FPZ2

Ползване на земеделските земи и договори - нова версия 3.31 от 10.08.2017 г.,  14:00 ч.

Във версиите, на които се  променя само датата са  направени промени  касаещи  отделни ОСЗ, но е добре
 да се свалят от всички ОСЗ.

Ако сте пропуснали някои версии прочетете новостите и за тях.

10.08.2017
17:00 ч.

FERMAO

Ферма-Обезщетения - версия 4.2  - МЗХ става МЗХГ

13.07.2017

FOZ

Ферма-Оземляване - версия 4.1 - МЗХ  става МЗХГ

13.07.2017

FERMA3

Ферма III - Преписки по ЗСПЗЗ - версия 5.2 от 17.05.2017 г. - МЗХ става  МЗХГ

 Новата  версия  е съобразена със заповедта на Министьра на ЗХ  за достъп до програмата само на  двама определени служители за всяка ОСЗ или офис.  Допьлнителни указания ще получите от МЗХ.

На 16.02.2017 е добавен офис Девня и  имената за него.
На 15.05.2017 е добавена община Сърница към обл.  Пазарджик

17.05.2017
17:45 ч.

FERMAR

Ферма - Регистър на имоти и собственици - версия 2.1 - МЗХ става  МЗХГ

17.05.2017

FPG

Преписки за гори и земи от ГФ и регистър на гори и ЗГФ - в. 4.1 - МЗХ  става МЗХГ

17.05.2017

FGF

Тест на данни за гори и земи от ГФ - версия 1.0

25.10.2002

CYRHP

Фонтове и програма за кирилизация на лазерни принтери HP

12.04.2010

ZEM 2.0

Структура на записа на картата на възстановената собственост в цифров вид (ZEM -Единен Формат - версия 2.0)

22.12.2003

ZEM 3.02

Структура на записа на картата на възстановената собственост в цифров вид (ZEM - Единен Формат - версия 3.02)

28.03.2013

ZEM 3.03

Структура на записа на картата на възстановената собственост в цифров вид (ZEM - Единен Формат - версия 3.03)

28.03.2013

HASP

Драйвери за защитен модул за FRZ (само за фирми по поддръжка на КВС)

28.02.2012

SDI

Драйвери за защитен модул за FRZ (само за фирми по поддръжка на КВС)

23.07.2007

SDI_W7

Драйвери за защитен модул за FRZ (само за фирми по поддръжка на КВС) за Windows 7

18.07.2011

FERMASYS

Настройки на компютър под WindowsXP за работа на програмите от система ФЕРМА в ОСЗ

06.12.2007

 
       Указания за инсталирането и експлоатацията на тези програмни системи можете да получите на телефон (02) 877-70-40 и на GSM 0878727396, e-mail:   imko3@mail.bg,  imko3@dir.bg