СД   ИМКО-3

Всички програми в този сайт могатда се ползват само от структурите на МЗХ и фирмите поддържащи КВС!

       За контакти:  Tелефон(02) 877-70-40 и  GSM 0878727396

 

        УКАЗАНИЯ И ПРИМЕРНИ ТАБЛИЦИ  за създаване на файлове в единен формат с данни за споразумения по чл.37в, ал.2 от ЗСПЗЗ и разпределение по чл.37в,ал.3 от ЗСПЗЗ .  

       УКАЗАНИЯ И ПРИМЕРНИ ТАБЛИЦИ  за създаване на файлове в единен формат с данни за ползване на земеделски земи по чл.69, ал.1 и чл.70, ал.1 от ППЗСПЗЗ.  

 
       УКАЗАНИЯ за ПРЕДАВАНЕ на данни за СПОРАЗУМЕНИЯ в SHP формат в система FPZ2

      От тук можете да вземете някои от програмите, разработени от СД ИМКО-3, които се използват от общинските и областни служби по земеделие и от фирмите, поддържащи картите на възстановената собственост в извънселищните територии /КВС/.
 Вземете от тук¯

 

Система

Описание

От дата

RIPP

Регистър на имоти с промяна на предназначението – версия 1.0.5
(програмата е само за ОДЗ и МЗХ и не касае ОСЗ)

22.01.2017

DPF

Регистьр на държавния поземлен фонд (ДПФ) - версия 1.1.21
(програмата е само за ОДЗ и МЗХ и не касае ОСЗ)

05.02.2017

FRZPK

Регистър на зем. земи и гори /за ОСЗ/ - нова версия 12.8 от 19.12.2016 г.

Прочетете новостите за версията.

Версията касае: ВСИЧКИ, които не са я свалили.
Датата касае ОСЗ:  Варна, Белослав, Кубрат

21.03.2017
15:30 ч.

FRZ

Регистър на зем.земи и гори /за фирма/ - нова версия 10.6 от   19.12.2016  г.

Прочетете новостите за версията.

Версията касае: ВСИЧКИ, които не са я свалили.
Датата касае:   

19.12.2016
17:30 ч.

FPZ2

Ползване на земеделските земи и договори - нова версия 3.20 от 24.03.2017 г.,  14:00 ч.

Версия  3.20 дава възможности за въвеждане  и приемане на  споразумения  за  пасища, мери, ливади (ПМЛ) и трайни насаждения.  Има нови вьзможности и в декларации и заявления. Отстранен е проблемьт при който след изготвяне на справка за правни основания след това се включваха и всички изтрити данни. Прочетете новостите.

Ако сте пропуснали някои версии прочетете новостите и за тях.

24.03.2017
14:00 ч.

FERMAO

Ферма-Обезщетения - версия 4.1

22.01.2013

FOZ

Ферма-Оземляване - версия 4.0

09.06.2011

FERMA3

Ферма III - Преписки по ЗСПЗЗ - версия 5.1 от 13.01.2017 г.

 Новата  версия  е съобразена със заповедта на Министьра на ЗХ  за достъп до програмата само на  двама определени служители за всяка ОСЗ или офис.  Допьлнителни указания ще получите от МЗХ.

На 16.02.2017 е добавен офис Девня и  имената за него.

16.02.2017
15:00 ч.

FERMAR

Ферма - Регистър на имоти и собственици - версия 2.0

07.09.2011

FPG

Преписки за гори и земи от ГФ и регистър на гори и ЗГФ - в. 4.0

12.09.2008

FGF

Тест на данни за гори и земи от ГФ - версия 1.0

25.10.2002

CYRHP

Фонтове и програма за кирилизация на лазерни принтери HP

12.04.2010

ZEM 2.0

Структура на записа на картата на възстановената собственост в цифров вид (ZEM -Единен Формат - версия 2.0)

22.12.2003

ZEM 3.02

Структура на записа на картата на възстановената собственост в цифров вид (ZEM - Единен Формат - версия 3.02)

28.03.2013

ZEM 3.03

Структура на записа на картата на възстановената собственост в цифров вид (ZEM - Единен Формат - версия 3.03)

28.03.2013

HASP

Драйвери за защитен модул за FRZ (само за фирми по поддръжка на КВС)

28.02.2012

SDI

Драйвери за защитен модул за FRZ (само за фирми по поддръжка на КВС)

23.07.2007

SDI_W7

Драйвери за защитен модул за FRZ (само за фирми по поддръжка на КВС) за Windows 7

18.07.2011

FERMASYS

Настройки на компютър под WindowsXP за работа на програмите от система ФЕРМА в ОСЗ

06.12.2007

 
       Указания за инсталирането и експлоатацията на тези програмни системи можете да получите на телефон (02) 877-70-40 и на GSM 0878727396, e-mail:   imko3@mail.bg,  imko3@dir.bg