СД   ИМКО-3

 

Всички програми в този сайт могат да се ползват само от структурите на МЗХ и фирмите поддържащи КВС!

 

        За контакти:  Tелефон (02) 877-70-40 и  GSM 0878727396

 

УКАЗАНИЯ И ПРИМЕРНИ ТАБЛИЦИ  за създаване на файлове в единен формат с данни за споразумения по чл.37в, ал.2 от ЗСПЗЗ и разпределение по чл.37в, ал.3 от ЗСПЗЗ(Последна редакция на 09.09.2013 г. в 13:00 часа)

         НОВИ (2013 г.) УКАЗАНИЯ И ПРИМЕРНИ ТАБЛИЦИ  за създаване на файлове в единен формат с данни за ползване на
        земеделски земи по
чл.69, ал.1 и чл.70, ал.1 от ППЗСПЗЗ(Последна редакция на 20.06.2013 г. в 11:30 часа)

        УКАЗАНИЯ за ОБЕДИНЯВАНЕ на данни от СПОРАЗУМЕНИЯ за ливади и обработваема земя в система CADIS

 

        УКАЗАНИЯ за ПРЕДАВАНЕ на данни за СПОРАЗУМЕНИЯ в SHP формат в система FPZ2


        От тук можете да вземете някои от програмите, разработени от СД ИМКО-3, които се използват от общинските и областни служби по земеделие и от фирмите, поддържащи картите на възстановената собственост в извънселищните територии /КВС/.

 Вземете от тук¯

 

Система

Описание

От дата

DPF

Регистьр на държавния поземлен фонд (ДПФ)  - версия 1.1.16 (програмата е само за ОДЗ и МЗХ и не касае ОСЗ)

04.01.2015

FRZPK

Регистър на зем. земи и гори  /за ОСЗ/  - нова версия   9.91
Версията касае:
ВСИЧКИ, които не са я свалилиДатата касае ОСЗ:  Видин

05.03.2015      14:40 ч.

FRZ

Регистър на зем.земи и гори /за фирма/ - нова версия 9.88
Версията касае:
ВСИЧКИ, които не са я свалили, Датата касае:  "АКВАГОН" ООД               

01.03.2015      12:30 ч.

FPZ2

Ползване на земеделските земи /за ОСЗ/ - нова версия 2.23

НОВА ПРОГРАМА -  нова подсистема  изготвяща данни за ИСАК
Изготвянето на файлове за ИСАК след последните указания на МЗХ трябва да става само с тази или следващи версии на FPZ2.  На 27.02.2015 масово са изготвяни файлове с много стари версии на програмата (преди 2.19)  и това наложи новото изготвяне.  

 

04.03.2015

  17:30 ч.

 

FERMAO

Ферма-Обезщетения  - версия 4.1

22.01.2013

FOZ

Ферма-Оземляване - версия 4.0

09.06.2011

FERMA3

Ферма III - Преписки по ЗСПЗЗ - версия 4.0

07.09.2011

FERMAR

Ферма - Регистър на имоти и собственици - версия 2.0

07.09.2011

FPG

Преписки за гори и земи от ГФ и регистър на гори и ЗГФ - в. 4.0

12.09.2008

FGF

Тест на данни за гори и земи от ГФ - версия 1.0

25.10.2002

CYRHP

Фонтове и програма за кирилизация на лазерни принтери HP

12.04.2010

ZEM 2.0

Структура на записа на картата на възстановената собственост в цифров вид (ZEM - Единен Формат - версия 2.0)

22.12.2003

 

ZEM 3.02

Структура на записа на картата на възстановената собственост в
цифров вид (ZEM - Единен Формат - версия 3.02)

02.09.2008

ZEM 3.03

Структура на записа на картата на възстановената собственост в
цифров вид (ZEM - Единен Формат - версия 3.03)

 
28.03.2013

HASP

Драйвери за защитен модул за FRZ (само за фирми по поддръжка на КВС)

28.02.2012

SDI

Драйвери за защитен модул за FRZ (само за фирми по поддръжка на КВС)

23.07.2007

SDI_W7

Драйвери за защитен модул за FRZ (само за фирми по поддръжка на КВС) за Windows 7

18.07.2011

FERMASYS

Настройки на компютър под WindowsXP за работа на програмите от система ФЕРМА в ОСЗ

06.12.2007

 
       Указания за инсталирането и експлоатацията на тези програмни системи можете да получите на телефон (02) 877-70-40 и на GSM 0878727396, e-mail: imko3@dir.bg , imko3@mail.bg